S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII


» Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese iLUX’s s.r.o., Donnerova 717/35, 84104 Bratislava, e-mail: obchod@premojhopsa.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

a) Spôsob vrátenia tovaru: Zašlite alebo prineste nám tovar späť na adresu: iLUX’s s.r.o., Donnerova 717/35, 841 04 Bratislava (alebo na inú adresu, po dohode), najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Prosím, kontaktujte nás predtým.

b) Úhrada nákladov na vrátenie tovaru: Priame náklady na vrátenie tovaru znášame my do výšky najlacnejšieho spôsobu prepravy / doručenia.

c) Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

iLUX’s s.r.o., 13.6.2014

 


 

 

 

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Spoločnosti iLUX’s, Donnerova 717/35, 841 04, Bratislava, obchod@premojhopsa.sk, týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):

......................................................................................................................................................

Číslo faktúry (*) ..............................................................................................................................

Názov/popis tovaru (*) ....................................................................................................................

Dátum prevzatia tovaru (*) ..............................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa (*) .....................................................................................................

Adresa spotrebiteľa (*) ....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Číslo účtu vo formáte IBAN (*) ..........................................................................................................

Podpis spotrebiteľa (*)

....................................................................

Dátum ..........................................................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Do vybodkovaných políčok doplňte potrebné údaje.

 


ZDQxNz